Хостинг

Хостингът осигурява физическото пространство, на което разполагате сайта си. Това е специален компютър, който трябва да е непрекъснато включен и свързан с Интернет. Тази система трябва да осигури високоскоростен и максимално надежден достъп до сайта от всяка точка на интернет пространството в България и чужбина. Освен това, в този компютър трябва да бъде инсталиран определен набор от програми, които да "обслужват" сайта. Този компютър се нарича уеб сървър или интернет сървър.

Има фирми, чиято дейност е свързана именно с инсталирането и поддържането на такъв вид компютри (сървъри) и които предоставят услугата по отдаването под наем на част от паметта на тези компютри за инсталиране на сайтовете на клиенти. Именно тази услуга се нарича хостинг (от английски: hosting - подслоняване).

Наборът от елементи, включени в хостинга, както и техните особености представляват понятието хостинг план:

Дисково пространство

Това е размерът в мегабайти на мястото в сървъра, което ще бъде на разположение за Вашия сайт. Размерът на дисковото пространство включва и пространството за съхраняване на пощата към Вашия домейн.

Месечен трафик

Нужният Ви месечен трафик зависи от размера и от посещаемостта на Вашия сайт. Колкото по-голям е той и повече посетители имате, от толкова по-голям трафик ще се нуждаете.

Брой разрешени е-мейл адреси

Това е броят е-мейл адреси към Вашия домейн, които ще имате право да създавате. Обикновено хостингът е споделен - на сървъра има много потребители, като всеки от тях е наел малка част от ресурсите на сървъра за определен период от време.

За да се използва услугата хостинг, е необходимо собственика на сайта да притежава домейн и да насочи домейна към сървъра. Хостинг акаунтите се управляват от контролен панел.

Другите два вида хостинг услуги са VPS (виртуален сървър) и нает сървър. VPS представлява обикновен сървър, на който са инсталирани няколко независими една от друга операционни системи. При него един физически сървър се разделя на няколко независими виртуални сървъри. Всяка система използва част от процесорните ресурси, част от паметта, част от дисковото пространство и т.н. По този начин потребителите имат пълен достъп за администрация на виртуалния си сървър, както и доста повече ресурси в сравнение с споделения хостинг.

Наетият сървър се контролира изцяло от клиента и хостинг компанията поддържа най-вече хардуера и мрежовата свързаност. Тези два вида хостинг са по-скъпи и се използват за големи сайтове или такива, които изразходват много ресурси.

Хостовете се идентифицират със своите IP адреси, които изглеждат например по този начин: 123.456.789.910
IP адресът е точка от цялото интернет адресно пространство и фактически прави сървъра част от Интернет.

Хостинг